Política de Privacitat

www.enelpuntoycoma.com per a protegir els drets individuals, sobretot en relació amb els tractaments automatitzats i amb voluntat de ser transparents amb l’Usuari, ha establert una política que recull el conjunt d’aquests tractaments, els fins perseguits per aquests últims, la legitimitat dels mateixos i també els instruments a la disposició de l’Usuari perquè pugui exercir els seus drets.

La navegació en aquest lloc web implica la total acceptació de les següents disposicions i condicions d’utilització. S’acceptarà la utilització de cookies.

En cas de no estar d’acord envia un correu electrònic a info@enelpuntoycoma.com

La versió actualitzada d’aquesta política de privacitat és l’única aplicable durant la durada de l’ús del lloc web fins que no hi hagi una altra versió que la substitueixi.

L’Usuari que faciliti dades personals a través d’aquesta pàgina web queda informat de la seva incorporació als fitxers de www.enelpuntoycoma.com. El TITULAR està obligat a la gestió d’un registre dels tractaments realitzats a aquestes dades que ha de portar actualitzats. (Abans del 25 de maig de 2018 aquests fitxers es podien trobar adequadament inscrits en el registre de l’Agència de Protecció de Dades).

Per a una més informació complementària sobre la protecció de dades personals et convidem a consultar la pàgina web de l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Recollida de dades

Les teves dades són recollides pel TITULAR. Una dada de caràcter personal es refereix a tota la informació referida a una persona física identificada o identificable (persona afectada). S’entén com a identificable una persona que pugui ser identificada, directament o indirectament, sobretot per referència a un nom, un número d’identificació (DNI, NIF, NIE, passaport) o a un o diversos elements específics, propis a la seva identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades personals és:

La correcta execució o compliment del contracte
L’interès legítim del TITULAR
El consentiment de l’usuari o client per al tractament de les seves dades

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les dades personals de l’Usuari podran eventualment ser comunicats a tercers relacionats amb el TITULAR per contracte per a la realització de les tasques necessàries per a la gestió del seu compte com a client i sense que hagi de donar la seva autorització.

També quan haguessin de fer-se comunicacions a les autoritats en cas que l’Usuari hagués realitzat accions contràries a la Llei o incomplit el contingut de l’avís legal.

Les dades de l’Usuari podran comunicar-se a altres empreses del grup, si n’hi hagués, per a fins administratius interns que podrien suposar un tractament d’aquestes dades.

Les dades personals de l’Usuari podran transferir-se a un tercer país o a una organització internacional, però se l’haurà d’informar quan es vagi a produir aquesta transferència, i de les condicions de la mateixa i del destinatari.

Quan algunes dades siguin obligatòries per a accedir a funcionalitats concretes del lloc web, el TITULAR indicarà aquest caràcter obligatori en el moment de la recollida de dades de l’Usuari.

Drets de l’usuari

S’informa l’usuari de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. També cada persona disposa del dret de limitació del tractament relatiu a la seva persona, d’un dret d’eliminació de transferència de dades personals transmeses al responsable del tractament i del dret a la portabilitat de les seves dades.

L’usuari té la possibilitat de presentar una reclamació davant l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) o organisme competent de la respectiva Comunitat Autònoma, quan no hagi obtingut una solució satisfactòria en l’exercici dels seus drets mitjançant un escrit dirigit a aquesta.

Tret que l’Usuari s’oposi, enviant un email a l’adreça de correu electrònic info@enelpuntoycoma.com, les seves dades podran ser utilitzats, en el seu cas, si escau, per a l’enviament d’informació comercial d’En el Punt I Coma Frankfurts & Burgers d’escàndol ® .

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir les obligacions legals.

L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta pàgina web sigui certa, responent de l’exactitud de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la mateixa perquè reflecteixin una situació real, sent responsable d’informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys, molèsties i problemes que poguessin causar a En el Punt I Coma Frankfurts & Burgers d’escàndol ® . o a tercers.

Aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica necessàries per a impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.

No obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics mai és absoluta. Quan es faciliten dades personals per internet, aquesta informació pogués ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats. En el Punt I Coma Frankfurts & Burgers d’escàndol ® . declina, qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències d’aquests actes puguin tenir per a l’Usuari, si va publicar la informació voluntàriament.

Podrà accedir i exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud per escrit i signada que podrà ser enviada al domicili Passeig Maragall 408 , local 08031 Barcelona – Espanya, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent.

També podrà ser enviada la sol·licitud al següent correu electrònic: info@enelpuntoycoma.com

Aquests drets seran atesos, en el termini d’1 mes, que podrà ampliar-se a 2 mesos si la complexitat de la sol·licitud o el nombre de sol·licituds rebudes així ho exigeix. Tot això sense perjudici del deure de conservar unes certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades d’un possible tractament, o, en el seu cas, d’una relació contractual.

A més de l’anterior, i en relació amb la normativa de protecció de dades, els usuaris que ho sol·licitin, tenen la possibilitat d’organitzar el destí de les seves dades després de la seva defunció.